Hjem - Lions Køge

Menu

Lions Køge

Det er godt og sjovt at være Lions

Lions Club i Køge - eller bare Lions Køge - virker i Køge Kommune, hvor vi er hjemmehørende. Vi er omkring 20-25 medlemmer (kun mænd), der oplever klublivet som et samvær, hvor det er sjovt og udbytterigt at mødes.  I Danmark er vi een klub ud af over 300 klubber med i alt godt 6.500 medlemmer.
Der afholdes et fast møde hver måned, som indledes med en fællesspisning i vort eget klublokale. På møderne træffer vi beslutninger om aktiviteter og tiltag, der skal skaffe midler til vort - primært lokale - hjælpearbejde. Vi fordeler opgaverne og indsatsen mellem os i udvalg. Møderne afholdes efter en fast dagsorden, hvor alle kan komme til orde...
Indtægterne skaffer vi fx gennem kræmmer- og genbrugsmarkeder, julelotteri, Sankt Hansbålfest og "Sildens Dag". Og vi beslutter herefter i fællesskab, hvordan pengene skal anvendes og hvad og hvem, der skal støttes.
Herudover er der andre møder i klubben med tilbud om foredrag, virksomhedsbesøg o.l.

Det bør nævnes, at partnere, koner og kærester til medlemmerne ofte inviteres med til klubbens udadvendte aktiviteter, således at klubbens sociale samvær styrkes.

Lions er IKKE en "loge"
Lions Køge virker i overensstemmelse med lions-organisationens idealer og overholder de regler, der er fastlagt i de internationale love. Når disse betingelser er overholdt, kan klubben organisere sig, som den selv ønsker.
Selvfølgelig er der regler og "bestemmelser" at overholde bl.a., at penge indsamlet og tjent på aktiviteterne ikke anvendes til medlemmernes eget samvær og fornøjelser!
Møderne i Lions er på sin vis også uformelle og uden krav om særlig påklædning. Møder og samvær er heller ikke underlagt specielle rituelle omgangsformer. Lions er ingen "lukket loge"(!).


Lions Køge er en del af noget større...
Klubben, hvilket også vil sige Lions Køge, er den mindste organisatoriske enhed i den internationale "Association of Lions Clubs", LCI, som blev grundlagt i 1917 i USA. Lions er i dag repræsenteret i over 200 lande verden over, og er verdens største humanitære hjælpeorganisation (NGO).

Det skal også nævnes at Lions med hjælpearbejdet har 0% i administration, og at alle arbejder ulønnet.

Følg Lions